چیستان سه شنبه سوم آذر ۱۳۸۸ 8:20

 

1- آن چیست که دو پا دارد و دو پای دیگر هم قرض می کند و می رود و کسی هم به گردش نمی رسد؟

دوچرخه

2- آن چیست که هرچه از آن برمی دارند،بیشتر می شود؟

چاه

3-آن چیست که روز پر است و شب استراحت می کند؟

کفش

4-آن چیست که ورزشکاران به خاطر شکستنش جایزه می گیرند؟

رکورد

5- آن چه گرد سبز رنگی است که اگر در آب بریزند،قرمز می شود؟

حنا

 

نوشته شده توسط مهری طهماسبی دهکردی  | لینک ثابت |