روز جهانی کودک یکشنبه دوازدهم مهر ۱۳۸۸ 8:31

به نام خدا

روز جهاني كودك

 هر روز كه تقويم را ورق مي زنيم،با مناسبتهايي روبرو مي شويم.يكي از اين مناسبت ها روز جهاني كودك است.تاريخچه ي اين روز به سال ها پيش برمي گردد. در سال 1946 بعد از جنگ جهاني دوم در اروپا ، انجمن عمومي سازمان ملل به منظور حمايت از کودکان ، مرکز يونيسف را که ابتدا انجمن بين المللي ويژه کودکان سازمان ملل نام گرفت ايجاد کرد.
در سال 1953، يونيسف ( United Nations International Emergency Fund ) يکي از بخشهاي دائمي در سازمان ملل گرديد  و روز 8 اکتبر " روز جهاني کودک " نام گذاري شد.
يونيسف اعلام داشته که تنها با اختصاص پنج دلار براي هر کودک مي توان جان 90 درصد از کودکاني را که سالانه مي ميرند ، نجات داد و براي بهبود چشمگير زندگي کودکان جهان سوم ، کافي است که فقط مبلغ شش هفته بودجه تسليحاتي جهان هزينه شود.
وظيفه انجمن ِکمک به کودکان( يونيسف )، مراقبت از کودکان و برآوردن نيازهاي اوليه آنها در سالهاي ابتدايي زندگي ، ترغيب و تشويق والدين به تعليم فرزندان مي باشد.
همچنين تلاش اين انجمن براي کاهش بيماري ، مرگ و مير در کودکان و حمايت از آنها هنگام جنگ و حوادث طبيعي و ... است .
در مقدمه کنوانسيون حقوق کودک آمده است که:
« کودک بايد در فضايي سرشار از خوشبختي ، محبت و تفاهم بزرگ شود ».
اما آيا اهداف يونيسف به مرحله ي اجرا درآمده يا در حدّ حرف باقي مانده است؟آيا براي همه ي كودكان فضايي سرشار از خوشبختي و محبت و تفاهم  فراهم شده يا اين كه بسياري از كودكان زير فشار ظلم و تبعيض و فقر قرار دارند؟آيا همه ي بچه ها از تربيت صحيح برخوردارند؟آيا همه ي والدين صلاحيت پرورش دادن بچه هايشان را دارند يا اينكه بسياري از آنها تربيت  را پركردن معده ي فرزندان مي دانند و بس؟آيا دولتها وظايف و تعهدات خويش در قبال كودكان را انجام مي دهند؟ و هزار پرسش ديگر كه در اينجا مجال پرداختن به آنها نيست.

به هرحال روز جهاني كودك  فرصتي است تا به كودكان بيشتر بينديشيم و نيازهاي آنها را مدّنظر قرار دهيم و بكوشيم تا انسانهايي سالم،مؤمن،شاداب و متعهد و مسئول پرور ش دهيم.انشاالله.

نوشته شده توسط مهری طهماسبی دهکردی  | لینک ثابت |