نمایشنامه ی صابون شنبه شانزدهم دی ۱۳۸۵ 7:41

يك نمايشنامه ي كوچولو براي اجرا درمدرسه

(اين مي تواند، يك نمايش بسيار ساده براي اجرا در مدارس ابتدايي باشد. مربي بهداشت براي تأثيرگذاري بيشترمي تواند ابتدا نمايشي ترتيب بدهد و بعد مطالبش را ارائه دهد. همچنين ، مربي بهداشت مدرسه مي تواند بچه ها را براي اجراي آن آموزش بدهد. نياز چنداني هم به دكوراسيون و لوازم ديگر نيست .)

نام نمايش:صابون، دوست خوب آدمها

بازيگران:1- صابون 2- گوينده(كودك مهربون) 3- چند كودك در كنار كودك مهربون(3 يا 4 نفر كافيست ، البته تعداد بچه ها بسته به انتخاب مربي مي باشد)4- ميكروب

صحنه: دكور ساده و با رنگي ملايم به سليقه مربيان آراسته مي شود. يكي از بچه ها بايد لباسي بپوشد كه اورا شبيه يك صابون  نشان دهد تا نقش صابون را بازي كند.

چند كودك ( 3 يا 4 نفر) با لباسهاي تميز و متحد الشكل روي صحنه ظاهر مي شوند. بهتر است لباس آنها سفيد و بسيار  تميز باشد.

ميكروب ( لباس كثيف و تيره رنگ و چهره ي سياه دارد.)

اجراي نمايش:

ابتدا صابون روي صحنه ظاهر مي شود و به تماشاچيان تعظيم مي كند و با صداي بلند و رسا خطاب به بچه ها ، مي گويد:

« سلام من برشما              اي بچه ها نوگلا

 من صابونم من صابونم      براي جنگ  با ميكروبا      هميشه  توي ميدونم»

كمي عقب مي ايستد.گوينده( كودك مهربون) مي آيد و با او دست ميدهد و ميخواند:

« من كودك مهربونم             قدر تو را  خوب مي دونم

وقتي دستام كثيف ميشن       اونها را باتو مي شورم »

بقيه بچه ها هم مي آيند و كنار آنها مي ايستند و با هم مي خوانند:

اي صابون اي صابون                اي قهرمان ميدون

تويي يه دوست باوفا                  دوست تمام آدما

با ميكروبا مي جنگي                راستي كه توزرنگي

در همين هنگام، ميكروب از گوشه اي جلوي بچه ها مي پرد و داد مي زند:

آهاي آهاي بچه ها              داريد چي مي گيد شما

ميكروب منم ببينيد             خيلي خوبم، مي بينيد؟

صابون چيه مي سوزونه چشاتون        ليز مي كنه انگشتا و دستاتون

بچه ها و صابون به طرف ميكروب مي روند و كودك مهربون مي گويد:

بچه ها باور نكنيد حرفهاشو          صابون برو بشور تو دست و پاشو(به ميكروب اشاره مي كند.)

بچه ها باهم مي خوانند:

اي صابون اي صابون                زودتر بيا به ميدون

     ميكروب نابكارو                   بيرون بكن از ميدون

صابون به سوي ميكروب مي رود و با او درگير مي شود و در همان حال مي خواند:

من صابونم زرنگم        با ميكروبا مي جنگم

و در حال درگيري لباس كثيف ميكروب را از تنش درمي آورد و به زير پا مي اندازد. ميكروب به گريه مي افتد و فرار مي كند. بچه ها هورا مي كشند و براي صابون دست مي زنند.گوينده(كودك مهربون) خطاب به دوستانش مي گويد:

  ديديد الان چطور شد ؟                     ميكروبه دربه در شد

صابون كه رفت به جنگش                از ترس پريد رنگش

بعد بچه ها همه باهم ميخوانند:

بچه ي خوب و تميز               پيش همه هست عزيز

ما همگي تميزيم                      پيش همه عزيزيم

با آب و صابون مي شوريم              دست و رو و لباسمون

     اونوقت مارا دوست ميدارن           بزرگترا ، بابامون و مامانمون

سپس دست صابون را مي گيرند و جلوي صحنه مي روند ، به تماشاگران تعظيم مي كنند و نمايش به پايان ميرسد.

بعد از اجراي اين نمايش، مربي بهداشت مدرسه براي بچه ها در مورد نظافت و بهداشت فردي صحبت مي كند و آنچه را كه بچه ها بايد در اين مورد بدانند ، به آنها آموزش مي دهد.

نوشته شده توسط مهری طهماسبی دهکردی  | لینک ثابت |