پیام بهداشتی:دندان پنجشنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۸۸ 7:36

 

دندان سالم=لبخند زیبا

یه روزی چند تا پسته

از مامانم گرفتم

پسته ها خندون بودن

یکی یکی شکستم

یه پسته خندون نبود

 سفت و دهن بسته بود

گذاشتمش توی دهنم

شکستمش با دندونم

آی دندونم وای دندونم

چه دردی داره دندونم

دندون ناز و خوشگلم

کارم غلط بود می دونم

حالا به  بچه ها می گم

آی بچه های نازنین

غنچه های روی زمین

با دندون ناز و سفید

چیزای سفتو نشکنید

دندونتون درد میگیره

می شکنه و زود می میره

اونوقت می شید بی دندون

از کارتون پشیمون

 

نوشته شده توسط مهری طهماسبی دهکردی  | لینک ثابت |