روز معلم مبارک باد شنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۸۸ 8:25

به نام خدا

 

 در اهمیت علم و دانش و آموزش آن به دیگران همین بس که پیامبر گرامی ما به علی (ع)فرمودند:

اگر یک فرد به وسیله ی تو – به مددالهی-طریق هدایت را بازیابد و به حق رهنمون گردد،پر ارزشتر و بهتر از آن است که مالک شتران سرخ موی فراوان باشی.

و نیز در جمع  یاران خود فرمودند:

خداوند جانشینان مرا مشمول لطف و مرحمت خود قرار دهد.یاران عرض کردند:جانشینان شما چگونه مردمی هستند؟فرمود کسانی هستند که سنت و روش مرا احیا نموده و آن را به بندگان خدا تعلیم می دهند.

همچنین فرمودند:

کسی که دوست می دارد نگاهش بر چهره ی کسانی افتد که از آتش دوزخ در امانند،باید به متعلمان و دانشجویان بنگرد.سوگند به کسی که جانم در ید قدرت اوست،هر شاگرد و دانشجویی که-به منظور تحصیل علم-به در خانه ی عالم و دانشمند رفت و آمد می کند، در هر گامی که برمی دارد،ثواب و پاداش عبادت یک ساله ی عابد برای او منظور می گردد. و برای هر قدمی که در این مسیر می نهد،شهر و دیار معمور و آبادی را در بهشت برای او آماده می سازد.و برای او که بر روی زمین راه می رود،زمین نیز برای او طلب آمرزش می کند.در تمام لحظات،آنگاه که روزش را به شامگاهان می پیوندد و شامگاهان را به روز می رساند، مشمول رحمت و مهر و آمرزش الهی است.فرشتگان آسمانی گواهی می دهند که اینگونه شاگردان پویای علم و جویای بینش الهی،از شکنجه ی آتش دوزخ آزاد و در امانند.

در حدیث دیگری از ایشان چنین می خوانیم:

نزدیک ترین مردم به مقام و مرتبت نبوت،عبارت از دانشمندان و مجاهدان راه حق می باشند.

با توجه به سخنان نبی مکرم اسلام(ص)درمی یابیم که تعلیم و نشر علم ،الزامی است و باید عالم و دانشمند،این  سرمایه ی پرارزش را برای استفاده ی مردم ، در اختیار آنان قرار دهد.

روز دوازدهم اردیبهشت ماه، یادآور شهادت استاد و معلم شهید مرتضی مطهری است. برای این شهید عزیز علو درجات آرزو می کنیم و این روز بزرگ را به همه ی معلمان تبریک می گوییم و امیدواریم  شایسته ی نام معلم باشیم و بتوانیم این  مسئولیت خطیر، یعنی تعلیم و تربیت را به نحو احسن انجام دهیم. انشاالله.

 

منبع احادیث:آداب تعلیم و تعلم در اسلام،نگارش دکتر سید محمد باقر حجتی کرمانی

نوشته شده توسط مهری طهماسبی دهکردی  | لینک ثابت |