میلاد حضرت محمد(ص) دوشنبه پنجم فروردین ۱۳۸۷ 21:19

در فصل بهار و عيد نوروز

ميلاد محمد است امروز

پيامبر عزيز اسلام در روز هفدهم ماه ربيع الاول سال عام الفيل به دنيا آمد. تولد آخرين پيامبر خدا را به همه ي عزيزان تبريك مي گويم وشما را به خواندن داستاني ازخوبي و مهرباني و دانايي آن حضرت دعوت مي نمايم.

***************************************************************

يكي از دوستان حضرت محمد(ص) بسيار فقير و تهيدست بود؛ آنقدر كه نمي توانست براي همسر و فرزندانش نان بخور و نميري فراهم كند و اهل خانه از فقر و تنگدستي به ستوه آمده بودند. زنش پيشنهاد كرد كه پيش پيامبر برود و از ايشان كمك بخواهد. آن مرد هم با اين نيت كه براي پيامبر از وضع زندگيش بگويد و كمكي بگيرد، پيش پيامبر رفت. قبل از آنكه چيزي بگويد ، اين جمله را از زبان پيامبر شنيد كه :« هركس از ما كمك بخواهد ، ما كمكش مي كنيم ولي اگر شخصي كه به كمك نياز دارد، نيازش را تنها به خداوند بگويد و از او ياري بخواهد، خداي مهربان كمكش مي كند و نيازش را برطرف مي نمايد.» آن مرد با شنيدن اين سخنان از زبان پيامبر ،خجالت كشيد چيزي بگويد و به خانه ي خودش برگشت؛ اما بازهم فقر و تهيدستي آزارش مي داد. براي دومين بارهم به نزد پيامبر رفت و بازهم همان سخنان را از زبان ايشان شنيد و بدون آنكه چيزي بگويد به خانه اش برگشت. چند روز بعد وقتي كه از شدت فقر و تنگدستي جان به لبش رسيده بود، به نزد پيامبر رفت و دوباره شنيد كه پيامبر مي فرمايد:« هركس از ما كمك بخواهد ، ما كمكش مي كنيم ولي اگر شخصي كه به كمك نياز دارد، نيازش را تنها به خداوند بگويد و از او ياري بخواهد، خداي مهربان كمكش مي كند و نيازش را برطرف مي نمايد.»

 آن مرد وقتي براي بار سوم اين سخنان را شنيد احساس كرد كه چندان ناتوان و درمانده هم نيست و اگر به خدا توكل كند مي تواند مشكلات زندگيش را رفع نمايد. اين بود كه به سراغ يكي از دوستانش رفت و تيشه اي از او قرض گرفت و به صحرا رفت و مقداري هيزم جمع كرد و به بازار برد و فروخت و با پولش توانست براي اهل خانه ، غذا بخرد و شكم آنها را سير كند. او مدتي به اين كار ادامه داد و وقتي
مي ديد كه با تكيه بر زوربازو و زحمت خويش توانسته است نيازهاي ماديش را برطرف نمايد، لذت مي برد و خدا را شكر مي كرد كه تني سالم دارد و مي تواند كار كند و پول دربياورد. سرانجام دوران فقر و تنگدستي اوبه پايان رسيد و توانست براي خودش سرمايه اي فراهم كند.

 يك روز  پيامبر خدا به او رسيد و لبخندزنان فرمود:« نگفتم هركس از ما كمك بخواهد ما كمكش مي كنيم اما اگر نيازش را از خلق خدا پنهان نگه دارد و فقط از خدا كمك بخواهد، خداي مهربان او را بي نياز مي گرداند؟ »

*******************************************

الّلهمَّ صلّ علي محمّد و آل محمّد

نوشته شده توسط مهری طهماسبی دهکردی  | لینک ثابت |